Konsorsiyum

Konsorsiyum ana fikirleri ve e-TRAVMA amaçlarını uygulamak için gerekli özgün ihtiyaçları yansıtacak şekilde tasarlanmış ve 4 ülkeden (Romanya, Türkiye, Yunanistan, Almanya) en fazla 5 ortak içerecek şekilde oluşturulmuştur. Bu şekilde proje, farklı ulusal girişimlerin deneyimlerini takip edebilmekte, ancak ortopedik eğitimi genişleterek karmaşık travma yönetiminde kapsamlı bir multidisipliner, çok sektörlü bir geniş ilerleme programına odaklanarak çabaları koordine etmektedir.

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

SPITALUL CLINIC DE URGENTA BUCURESTI (BÜKREŞ KLINIK ACIL HASTANESI, ROMANYA / SCUB) temel olarak tıbbi ve cerrahi acil olguların tedavisine ağırlık veren, eğitim ve araştırma faaliyetleri bulunan, Romanya’nın ilk acil hastanesidir (kuruluş 1934).

Bir eğitim hastanesi olarak, SCUB, üniversite ve araştırma personelinden oluşan iyi yetişmiş bir grup oluşturmuş, öğrenciler, asistanlar ve genç uzmanlar için AB gereksinimi olan modern tıp ve sağlık sistemi reformu uygulama ve geliştirmeleri için önemli bir merkez haline gelmiştir.

SCUB acil ana alanlarını temsil eden 16 serviste 731 yatak kapasitesine sahiptir ve ülkenin her yerinden en ağır vakalar getirildiğinden, sadece Bükreş’e değil tüm ülkeye acil tedavi sağlamaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği travma yönetiminde olağanüstü bir deneyime sahiptir ve ülkemizde eskiden beri ortopedik travma için referans noktası olarak kabul edilmektedir. Bu konumundan dolayı, olguların son derece ağır ve çeşitli olması personelin değerli deneyim kazanmasına olanak vermesinin yanında, bu klinikte eğitime ilgi kayda değer olup artan mezun sayısı kliniğin Roman Tıbbı üzerinde etkisini göstermektedir.

http://www.urgentafloreasca.ro

Craiova Üniversitesi

Craiova Üniversiesi (UCV) çeşitli alanlarda 13.000 üzerinde öğrenciye mükemmel koşullarda çalışma imkanı sağlamaktadır, – çeşitli uzmanlık alanlarında 11 fakülte; ESHE ortaklığı, Bologna Deklarasyonu uyarınca, LMD sistemine ilişkisi aracılığıyla Sosyal Bakım, Ekonomi ve İş, Mühendislik, Sağlık ve Rehabilitasyon, dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yüksek eğitim verilmektedir. UCV uluslararası ve ulusal kurumlar, yerel devlet kurumları, KOBİ’ler ile işbirliği yapar. UCV bu paylaşımı, akademik Avrupa topluluğuna entegre olarak uluslararası bir meslek üniversitesidir, kültürel, ahlaki, bilimsel ve eğitsel değerleri SOCRATES Erasmus +, ALPINE, MSÜ-auf, Risu-auf işbirliği programları aracılığıyla, PECO vb UCV EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) i, CER – Avrupa Rektörler Konferansı; İAÜ – Uluslararası Üniversiteler Birliği; Üniversite Başkanları IAUP -Uluslararası Derneği; AUF – Agence Universitaire de la Frankofon; Bsun – Karadeniz Üniversiteler Ağı; AEUA – Arap ve Avrupa Üniversiteleri vb Birliğ ile bağlıdır.

https://www.ucv.ro

Bilimsel Araştırma “Demokritos” Ulusal Merkezi

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi “Demokritos” (NCSR) Nanoteknoloji, Enerji ve Çevre, Biyobilimler, Parçacık ve Nükleer Bilimleri, Bilişim ve Telekomunikasyon ağırlıklı deneyim ve altyapıya sahip, Yunanistan’daki en büyük multidisipliner araştırma merkezidir.

Merkez, 1961 yılında Nükleer Araştırma Merkezi “Demokritos” adı altında resmi kuruluş olarak kurulmuştur. 1985 yılında, yönetim ve finans özerkliğini devam ettirmekle birlikte, “Demokritos” Ulusal Bilim Araştırma Merkezi olarak tekrar isimlendirilmiş ve Araştırma ve Teknoloji Genel Sekreterliği (GSRT) süpervizörlüğü altında Bağımsız Kamu Kurumu statüsü almıştır.

NCSR, bilimsel bilginin artırılması ve teknolojik gelişmenin desteklenmesi için ulusal sosyo-ekonomik konuların seçilmiş alanlarında, dünya-sınıfı temel ve uygulamalı araştırma yürütmektedir. Merkez aynı zamanda mezuniyet sonrası ve mesleki eğitimde kilit rol oynamakta ve benzersiz altyapısı endüstri ve toplumun yüksek teknoloji ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.

NCSR çeşitli yollarla aşağıdakilere kayda değer katkıda bulunmuştur:

  • Helenik araştırma faaliyetlerinin gelişmesi ve dünya çapında tanınması.
  • Kamu ve özel sektöre yüksek kalitede bilginin geliştirilmesi, yayılması ve transferi.
  • Büyük çaplı bilimsel beyin göçünün tersine çevrilmesi.
  • Yunan akademik topluluğuna ve Yunan endüstrisine yüksek kalitede araştırma personeli sağlanması.

https://www.iit.demokritos.gr/

Mersin Üniversitesi

Mersin University was established with the TBMM’s (Turkey`s National Grand Assembly) law number 3837 dated as 3rd July 1992 and began to function on 10th November 1992. It completed its 20th year in the academic year 2011-2012 and had its first graduates in June 1997.

Mersin Üniversitesi, TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçmiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yirmi birinci yaşını dolduran Üniversitemiz, ilk mezunlarını 1997 yılı Haziran ayında vermiştir.

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Mersin Meslek Yüksekokulu, Gülnar Meslek Yüksekokulu, Mut Meslek Yüksekokulu, Tarsus Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarını yürütecek Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri’ne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Mersin Universitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1999 yılından itibaren aktif olarak faaliyet göstermektedir. Halen 6 öğretim üyesi görev yapmakta ve 10 araştırma görevlisi eğitim görmektedir. Alt dallar olarak: Spor Yaralanmaları ve Artroskopi, Artroplasti, Omurga, Pediatrik Ortopedi, Travma, Ortopedik Onkoloji ve El Cerrahisi bulunmaktadır. Klinik tüm bölgeye hizmet vermekte olup referans hastane pozisyonundadır. Yıllık 25000 başvuru yanında ortalama 3000 ameliyat yapılmaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji konusunda tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Kurum bir yıl kadar önce yeni hastane binasına taşınmış olup, 800 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm gerekli teknik altyapı ile donatılmış 16 ameliyathanesi mevcuttur.

http://www.mersin.edu.tr/

University Hospital of Saarland

Saarland Üniversitesi Hastanesi (Universitätsklinikum des Saarlandes, UKS) Almanya’nın güneybatı bölümünde, Fransız ve Lüksemburg sınırlarına çok yakın Homburg kenti içinde yer almaktadır. UKS yılda 200.000’den fazla poliklinik hastası ve 50.000’den fazla yatan hasta ile Saarland’ın büyük tedavi hastanesidir.

Zihinsel hastalıklar için bir sanatoryum olarak 1909 yılında kurulan kurum 1947 yılında 1922 yılında bir bölge hastanesi haline gelmiştir, Saarland Üniversitesi Homburg alanında kurulmuştur.

Bugün Homburg kampüsünde tıp ve diş hekimliği 2000’den fazla öğrenci ile Saarland Üniversitesi Tıp Fakültesini temsil eder. UKS 250’den fazla araştırma ortaklıkları, farklı bilimsel uzmanlıkları desteklemektedir.

UKS Travma, El ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümü (Başkanı: Prof. Dr. Tim POHLEMANN) 60 yılı aşkın var olan ve bölge için bir referans hastanesidir. Yeni yüzyılın başından bu yana, özellikle pelvis ve asetabulum yaralanmalarının tedavisi için ulusal ve uluslararası referans merkezi haline gelmiştir.

http://www.uniklinikum-saarland.de/en/