O1 Ghidul e-TRAUMA

Ghidul e-TRAUMA este o resursă informațională online care oferă protocoale de tratament actualizate pentru specialiști din ortopedie, în scopul gestionării traumatismelor osoase care pot pune viața în pericol, inclusiv fracturi în poli-traume, fracturi complexe și deschise, ischemie periferică acută, sindroame de compartiment. Materialul didactic de învățare reprezintă o orientare ușor de urmat care le permite practicienilor să caute o patologie și să vadă rapid strategia ortopedică recomandată. Fazele tratamentului sunt definite pentru a arăta în mod clar obiectivele, precauțiile, strategiile de tratament și criteriile pentru chirurgie.

Ghidul se va baza pe procedurile existente și pe cercetări intense privind recomandările UE și va include 15 proceduri și o resursă electronică bibliografică actualizată.

O2 Baza de date video e-TRAUMA

Reprezintă un material de învățare și predare care se adresează perfecționării competențelor practice ale cursanților. Se referă la dezvoltarea de 12 videoclipuri în relație directă cu procedurile din liniile directoare E-Trauma.

Pentru fiecare procedură din ghid există videoclipuri corespondente elaborate de parteneri prin filmarea intervențiilor chirurgicale reale și prin surprinderea în practică reală a manevrelor prezentate în ghid.

disponibil pentru descărcare gratuită

O3 Platforma e-learning e-TRAUMA

Scopul principal al aplicației e-learning este de a oferi studenților posibilitatea de a urmări materiale de instruire, de a evalua cunoștințele și de a asigura comunicarea cu toate părțile implicate.

Va exista un curs de e-learning care poate fi urmat gratuit de toți medicii ortopezi. Certificarea va fi oferită de credite EMC în fiecare țară participantă, în conformitate cu regulile naționale.

disponibil pentru descărcare gratuită

O4 Baza de date de studii de caz e-TRAUMA

Baza de date a studiilor de caz constă dintr-un depozit de materiale de formare cu studii clinice de caz reale, utilizând imagini digitale și note de însoțire cu o interfață de utilizator multilinguală și un sistem de evaluare. Aceasta va funcționa ca un mediu medical virtual, similar cu locul de muncă.

disponibil pentru descărcare gratuită

O5 – e-TRAUMA Trainers Transversal KIT